Welcome Dr. Elena Hlaciuc to Journal of Modern Economy

Dr. Elena Hlaciuc
Professor
Faculty of Economics and Public Administration, Stefan cel Mare University of Suceava, Romania


Biography & Research Interest

Welcome Dr. Elena Hlaciuc to Join the Editorial Board of Journal of Modern Economy.

PUBLICATIONS
Books in CNCSIS publishing houses
8 books in co-authorship published at CNCSIS publishing houses and a book at Editura Monte Universita di Parma, Italia ; 2 books in single authorship.
Scientific papers
• 4 articles published in ISI Thomson Reuters Journals with nonzero IF;
• Over 50 papers published in BDI indexed journals;
• Over 20 participations at national and international conferences.

RESEARCH PROJECTS
Project Manager:
 European Research Development in Horizont 2020;Jean Monnet programme; sub-activity: JEAN MONNET INFORMATION AND RESEARCH ACTIVITIES (competition 2012, http://eacea.ec.europa.eu), July 2012- October 2013;
 Cercetări multidisciplinare privind proiectarea tehnologiilor inovaţionale şi managementul sistemelor financiare cu ajutorul sintezei structurale şi funcţionale avansate, acronim SSFA, Nr. 92088/01.10.2008;
 DRUAP – Dezvoltarea Resurselor Umane şi îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale n cadrul Administraţiei Publice din judeţul Suceava”, Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin *Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Contract no. 277/22.06.2011-PODCA/COD SMIS: 17286
 PRACTeam – Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri, POSDRU 2010-2013, Partener 2;
 “NAP turism – Bucovina“ – Parcuri de turism activ în natură în Bucovina, PHARE CBC RO 2006/018-449.01.01.10,– 2008-2009;
 Tineri Antreprenori in Bucovina – TAB, PHARE CBC RO 2006/018-449.01.02.10 – 2008-2009;
 Info Bucovina –Tourist Information Campain for the Cross-border Region Romania – Ukraine (PHARE RO 2004/016-942.01.01.13) – 2007-2008;
 -V.I.S.E.C. (Virtual Incubation for Students Entrepreneurs Cross-Border- PHARE RO 2004/016-942.01.01.17, Componenta Phare CBC 2004) – 2006-2007;
 Program european TEMPUS JEP 09470/95: „Dezvoltarea învăţământului universitar de scurtă durată din domeniul turismului ” – 1996-1998.
Member of Project Team:
 Strategii postaderare de valorificare a avantajului competitiv al firmelor româneşti prin veriga investiţiilor străine directe (SPACIS) – 2007-2010;
 Romania – Ukraine: Cross-border Expertise and Competitiveness for Export (PHARE RO 2004/016-942.01.01.12) – 2007/2008;
 Platforma tehnologică pentru infrastructuri inteligente în activitatea de retail, cu facilităţi de acces mobil acronim – INTELSHOP, cod 528 – 2006-2008;
 Project Leonardo Da Vinci „European Curriculum for Methodological Forming in Environmental Education” (Curriculum European pentru Training Metodologic în domeniul EE) – 2006-2007;
 PHARE – TVET RO 2005 – Componenta de învăţământ superior şi asigurare a calităţii, membru în echipa de cercetare;
 European Program TEMPUS – FIBACOR „Finances-Banks” – 1998-2000;
 European Program TEMPUS – DECOR: „Dezvoltarea Colegiilor din Universităţile din România” – 1993-1995.


Certificate

Click to download