Welcome Dr. Mustafa DURSUN to American Journal of Engineering Research and Reviews

Dr. Mustafa DURSUN
Assistant Professor
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. Düzce Üniversitesi


Biography & Research Interest

Welcome Dr. Mustafa DURSUN to Join the Editorial Board of American Journal of Engineering Research and Reviews.

Education:
Graduate    Electrical Education Department Gazi University 2006
Master    Electrical Education Department Afyon Kocatepe University 2009
PHd        Electrical Engineering Sakarya University 2015

Master and PHd Thesis
Master Thesis: The Effects Of Inverter Parameters To Electric Energy Consumption In Marble Cutting Machines
PHd Thesis: Sensorless Speed Control Of Permanent Magnet Synchronousmotor With Hybrid Adaptation Mechanism

Publications
A. Science Citation Index (SCI) Publications:

A1. Dursun M., Çimen H., The Effect of Marble Cutting Process With and Without Inverter on Electric Energy, J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Vol 25,No 2, 381-388, 2010.
A2. Doğan, M., Dursun, M., Application of Speed Control of Permanent Magnet Synchronous Machine with PID and Fuzzy Logic Controller, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research 2012 Volume (issues) 28(2): 931-936 (2012).
A3. Doğan, M., Dursun, M., Reduction of Asynchronous Motor Loss by Heuristic Methods (PSO-GA), The journal of ‘Electronics and Electrical Engineering’ Elektronıka Ir Elektrotechnıka. ID 293, (2011).
A4. Dursun, M., Boz, A.F., The Analysis of Different Techniques for Speed Control of Permanent Magnet Synchronous Motor, Tehnički vjesnik, 22(4), 947-952 (2015).
A. Articles published in international peer-reviewed journals (EI, EBSCO):
A1. Doğan, M., Dursun, M., Boz, A.F., Poyraz, G., Optimization Of Harmonics Formed In Asynchronous Motors Through SPWM And Genetic Algorithms, International Journal of the Physical Sciences Vol. 6(16), pp. 3894-3905, 2011.
B. Presented in international scientific meetings and published in (Proceedings) papers:
B1. Dosoglu, M. K., Poyraz, G., Dursun, M., & Ozturk, A., Control of DC link voltage unit with Fuzzy Logic Controller in the wind farm. Electrical and Electronics Engineering Conference, Bursa, Turkey, pp. 87-91, 2011.
B2. Öztürk, A., Dursun, M., 2, 10 ve 20 KVA’lık Fotovoltaik Sistem Tasarımı, 6th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 16-18 May 2011.
C. Articles published in national journals:
C1. Dursun, M., Boz, A.F., Kale, M., Karabacak, M., Sensorless Speed Control of Permanent Magnet Synchronous Motor with Hybrid Speed Controller using Model Reference Adaptive System, Journal of Advanced Technology Sciences, 2014, Cilt 3, Sayı 1, 24-37.
C2. Saraçoğlu B., Güvenç U., Dursun M., Poyraz G., Duman S., Biyocağrafya Tabanlı Optimizasyon Metodu Kullanarak Asenkron Motor Parametre Tahmini, Journal of Advanced Technology Sciences, 2013, Cilt 2, Sayı 1, pp 46-54.
C3. Güvenç, U., Dursun, M., Çimen, H., Mermer Kesme İşleminde Kesim Süresinin Yapay Sinir Ağı Tabanlı Modellenmesi, SDÜ Uluslar arası Teknolojik Bilimler Dergisi, 2011, 3(2), 9-16.
D. Papers presented at national scientific meetings and published in:
D1. Döşoğlu, M. K., Güvenç, U., Duman, S., Dursun, M., Şebekeye Bağlı Rüzgar Türbinin Kısa Devre Analizi. 3. Anadolu Enerji Sempozyumu, Muğla, Türkiye, pp. 277-283, 2015.
D2. Döşoğlu, M. K., Güvenç, U., Duman, S., Dursun, M., 3 Sargılı Transformatörün Gerilim Kararlılığı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. 3. Anadolu Enerji Sempozyumu, Muğla, Türkiye, pp. 292-298, 2015.
D3. Dursun, M., Boz, A.F., Kale, M, ve Karabacak, M., SMSM’un Değişken Hızlardaki Tepkisinin Deneysel ve Benzetim Çalışması ile İncelenmesi ,UMAS 2015, Düzce,
D4. Gayretli A., Eleren A., Verim Ö., Dursun M., Bir Mermer Üretim Fabrikasında Üretim Akışının Aksayan Kısmının Simülasyonu, UMES 2007 Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacı Sempozyumu, 20 Haziran 2007, Kocaeli Üniversitesi, İzmit.
E. Other publications:
E1. Öztürk, A., Dursun, M., Ertay, M.M., “Çıkıntılı Kutuplu Senkron Makinenin Çeşitli Güç Faktörlerine Göre Harmoniklerinin İncelenmesi”, 3e Electrotech Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi, 189.sayı, 218-226, Mart 2010.


Certificate

Click to download