Composition Style Of Modern Turkish Composer Cemal Reşit Rey


Composition Style Of Modern Turkish Composer Cemal Reşit Rey


 Özlem ONUK

Assistant Professor Dr., Gaziosmanpaşa University Education Faculty, The Department of Music Education, Tokat/ Turkey

American Journal of Educational Research and Reviews


Having been one of the first generation composers in the history of Turkish Republic, Cemal Reşit Rey (1904- 1985) is an important artist who served much as a pianist, conductor and educator. He helped the advance of Turkish composition through his works. Therefore, Cemal Reşit Rey and his works are worth to be examined.

With this study, it was aimed to bring a new perspective on the works and composition style of Cemal Reşit Rey. When the compositions of Rey were examined, four different periods were observed in terms of style and composition technic: 1st period (1912-1926) was “tonal formation and development in creation”; 2nd period (1926–1930) was “ethno-folkloric formation and development in creation”; 3rd period (1931–1946) was “modal-mystic formation and development in creation”; and 4th period (1946–1983) was “back to tonality and mixed practices in creation”. He composed a total of 85 known pieces which demonstrated different style, pattern, form and musical characteristics. Most of his works were symphony, symphonic poem, suite, rhapsody and concerto.


Keywords: Turkish composer, composing style, Cemal Reşit Rey

Free Full-text PDF


How to cite this article:
Özlem Onuk. Composition Style Of Modern Turkish Composer Cemal Reşit Rey. American Journal of Educational Research and Reviews, 2017,2:1. DOI: 10.28933/ajerr-2017-07-0701


References:
1. Ali, Filiz (1995). Cemal Reşit Rey’e Armağan, Ankara: Sevda-Cenap And Vakfı Müzik Yayınları, 85.
2. Akgül, H. (2009). “ Cumhuriyetin 10. Yılında Bir Mualif Operet: Lüküs Hayat” 38. ICANAS Bildirileri (International Congress on Asia and North African Studies) 10-15/09/2007 Ankara, Turkey) Cilt I, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, 15- 23.
3. Aydın, Yılmaz (2003). Türk Beşleri, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları, 31.
4. Hızlan, Doğan (1977). Bir Sanatın 24 Saati, 13 Ekim. İstanbul: Cumhuriyet Gazetesi.
5. Gözalan, Hande (2007). Cemal Reşit Rey’in Yaratıcı Özelliği Ve Keman Yapıtları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi: İstanbul, 11
6. Güner, Ebru (2000). Cemal Reşit Rey’in Yaşamı ve Piyano Yapıtlarına İlişkin Derin Yaklaşımlar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 10-23.
7. İlyasoğlu, Evin (2001). Zaman İçinde Müzik, Başlangıcından Günümüze Örneklerle Batı Müziğinin Evrimi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 280-281.
8. İlyasoğlu, Evin (2005). Cemal Reşit Rey, Müzikten ibaret bir Dünyada Gezintiler, Dünya Yayınları, İstanbul, 22-27, 247-259.
9. Kolçak, Olcay (2006). Cemal Reşit Rey. İstanbul: Kastaş Yayınevi, 86-110.
10. Koptagel, Yüksel (1985). “Son Yaprak” Orkestra Dergisi / Ekim 48, 146.
11. Kurşunet, Hacı Bekir (2014). Cemal Reşit Rey’in ‘İki Piyano İçin 12 Prelüd ve Füg’ Adlı Eserinde Polifonik Form Ve Usullerin İncelenmesi; Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü. Kayseri, 34.
12. Say, Ahmet (1985a). “Sun’un Görüşleri”. Müzik Ansiklopedisi, Cilt: 4. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları, 1086.
13. Say, Ahmet (1985b). “Türk Beşleri”, Müzik Ansiklopedisi, Cilt: 4. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları, 1205.
14. Rey, Cemal Reşit (2007) “Orkestra Yazıları” Basım 1, İstanbul Pencere Yayınları, 119.
15. Türe, Fatma. (1997). “ Bir Usta, Bir Dünya: Cemal Reşit Rey” İstanbul Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık,16.
16. Uyar, Tülay (2010). Cemal Reşit Rey ve Eserlerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 9-15.
17. Utku, Ahmet (2005) Lüküs Hayat Opereti’nin Çağdaş Türk Müziğindeki Yeri ve Önemi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 9.
18. Webern, Anton (1998). Yeni Müziğe Doğru, Çev: Ali Bucak, İstanbul: Pan Yayıncılık,120.
19. Yener, F (1985). Bir Sanat Döneminin Değerli Temsilcisi: Bir Çağın Unutulmaz kişisi Cemal Reşit Rey, İstanbul: Bifaskop,17.
20. Internet Sources
21. Altar, Cevat Memduh (1985). Cemal Reşits Rey’in Ardından http://cevadmemduhaltar.com/cemal-resit-reyin-ardindan.html (Erişim Tarihi: 20.05.2017).


Terms of Use/Privacy Policy/ Disclaimer/ Other Policies:
You agree that by using our site, you have read, understood, and agreed to be bound by all of our terms of use/privacy policy/ disclaimer/ other policies (click here for details).This work and its PDF file(s) are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.