Nutrition Attitudes and Information Levels of Football Referees


Nutrition Attitudes and Information Levels of Football Referees


1İbrahim Muhammed Salih İBRAHİM,1Hayri DEMİR,2Mehmet ALTIN

Department of Social Welfare, Effutu Municipality
1 Selcuk University, Faculty of Sports Sciences, Sports Management Department Konya / Turkey
2 Selçuk University, Faculty of Sports Sciences, Recreation Department Konya/Turkey


American journal of educational research and reviewsThis study aims at revealing the changes in nutrition attitude and knowledge levels of football referees. 130 referees actively serving as Candidate, Provincial and Regional Referees in Izmir, Konya, Aksaray and Niğde provinces constituted the sample group of the study. The personal information form was used in obtaining the socio-demographic information, and the nutrition knowledge and attitude scale developed by Ertürk (2010) was used in determination of the nutrition attitude and knowledge. The variance and homogeneity of the data were tested, “Independent Samples t Test” was used for binary comparisons, “One Vay Anowa” for differences between groups in multiple comparisons, and “Tukey” test for the determination of variation sources. The nutritional attitudes of the provincial and district referees were higher than those of the candidate referees and the nutritional information of the candidate referees were higher than the provincial and district referees and this change was statistically found to be significant (P <0.05). While no change due to the gender factor was observed, nutrition information of the referees received nutrition lessons was found to be higher than the referees who did not, and this change was statistically found to be significant (P <0.05). No difference was found in nutritional attitudes and knowledge of the referees depending on factors such as age, income, sibling, years of service, and level of education. As a result, it can be said that candidate referees who have just started their duties have more nutrition knowledge than provincial and district referees, and provincial and district referees have better nutrition attitudes than candidate referees. Football referees are thought to be an important issue in renewing their nutritional attitudes and knowledge in order to improve their performance and quality of life.


Keywords: Football Referee, Nutrition Knowledge, Nutrition Attitude

Free Full-text PDF


How to cite this article:
İbrahim Muhammed Salih İBRAHİM,Hayri DEMİR, Mehmet ALTIN.Nutrition Attitudes and Information Levels of Football Referees. American Journal of Educational Research and Reviews, 2018,3:13. DOI: 10.28933/ajerr-2018-01-0103


References:
1 Alpural NS (2009) Sağlıklı Beslenme Kavramı ve Eğitmenlerin Algısı Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, pp:7-8
2 Ayhan DE, Günaydın E, Gönlüaçık E, Arslan U, Çetinkaya F, Asımı H, Uncu Y (2012) Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Bunları Etkileyen Faktörler, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 38 (2) 97-104, 2012 97.
3 Baysal A.(2007). Beslenme. (11. bs.). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
4 Burke, LM., Collier, GR. (2000). Energy requirement of resistance exercise. J Am Diet Assos , 100, 1543-56.
5 Çetin G, Sarper F (2013) Tıp Fakültesi Birinci ve Son Sınıfa Devam Eden Öğrencilerin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, Cilt 2 Sayı 6.
6 Demirezen E, Coşansu G (2005) Adölesan Çağı Öğrencilerde Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi, STED, cilt 14, sayı 8, s; 174.
7 Ersoy, G. (2004). Egzersiz ve Spor Yapanlar için Beslenme. Ankara: Nobel Yayınları.
8 Ersoy G, Hasbay A (2008) Sporcu Beslenmesi, Ankara: T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı Yayını.
9 Ertük Ş (2010) Üniversite atletizm takımına seçilen 18-22 yaş gurubu erkek öğrencilerin, beslenme bilgi,tutum ve alışkanlıklarının, vücut bileşimleri ve hemoglobin düzeylerinin performanslarına etkisi üzerine bir araştırma, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, Doktora tezi, Ankara.
10 Http://turkdilkurumu.com (TDK) Erişim 2017
11 Kokino S, Zateri C (2000). Obezite ve aerobik egzersizler. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 4,91-99.
12 Özmen D, Çetinkaya AÇ, Ergin D, Şen N, Erbay PD (2007) Lise Öğrencilerinin Yeme Alışkanlıkları ve Beden Ağırlığını Denetleme Davranışları, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6 (2), 98-105.
13 Renon CM, Collado PS (2015) An assessment of the nutritional intake of soccer referees, Journal of the International Society of Sports Nutrition,12:8.
14 Saygın M, Öngel K, Çalışkan S, Yağlı MA, Has M, Gonca T, Kurt Y (2011) Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, S.D.Ü. Tıp Fak. Dergisi, 18(2)/43-47
15 Şanlıer N, Konaklıoğlu E, Gücer E (2009) Gençlerin Beslenme Bilgi, Alışkanlık ve Davranısları İle Beden Kütle İndeksleri Arasındaki İlişki, GÜ, Gazi Egitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 2 (2009) 333-352.
16 Şar S (2013) “Tarihi Süreç İçerisinde Türk Mutfak Kültürüne Kısa Bir Bakış” Lokman Hekim Journal 2013; Supplement VIII. Lokman Hekim Days 22 – 25 May 2013 Ninth Session: Poster Session.
17 Teixeira VH, Gonçalves L, Meneses T, Moreira P (2014) Nutritional intake of elite football referees, Journal of Sports Sciences, Vol. 32, No. 13, 1279–1285.
18 Türk M, Gürsoy ŞT, Ergin I (2007) Kentsel bölgede lise birinci sınıf öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, Genel Tıp Derg, 17(2).
19 Ulaş B, Genç MF (2010) Malatya Asker Hastanesinde 2007 Yılında Görev Yapan Personelin Sağlıklı Beslenme Konusundaki Tutum ve Davranışları, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17 (3) 187-193.
20 Vançelik S, Önal SG, Güraksın A, Beyhun E ( 2007) Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları ile İlişkili Faktörler, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007: 6 (4), 242-248.
21 WHO (2012) 1.Health status indicators. 2.World health. 3.Health services – statistics. 4.Mortality. 5.Morbidity. 6.Life expectancy. 7.Demography. 8.Millennium development goals – statistics. 9.Statistics. I.World Health Organization. ISBN 978 92 4 156444 1 (NLM classification: WA 900.1)

 


Terms of Use/Privacy Policy/ Disclaimer/ Other Policies:
You agree that by using our site, you have read, understood, and agreed to be bound by all of our terms of use/privacy policy/ disclaimer/ other policies (click here for details).This work and its PDF file(s) are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.